Kom och delta i gemenskapen!

Ett liv som räddas ska också levas

 

 

Startsida
Startsida
Startsida

 

 

 

Verksamhet

Hjärnkraft är en stödförening som vill hjälpa och stödja människor med förvärvad hjärnskada, samt anhöriga och närstående till dessa. Vårt engagemang är på ideell basis utifrån våra egna erfarenheter.
Vi vill vara ett komplement till andra resurser som redan finns i samhället.

 

Våra möten

Intressanta föredrag.
Diskussionsträffar.
Gemensamma middagar / trivselkvällar.
Anhörighetsträffar / medlemsmöten.
Hjärnetträffar för de skadade.

Anhörigstöd

I Hjärnkraft Umeå är vi mycket stolta över att två medlemmar är anhörigstödjare.


Anhörigrådet i Umeå startades 2007 och är ett politiskt och religiöst obundet råd. Rådet består av 2 medlemmar vardera från sex olika frivilligorganisationer som har anhörigstöd i sin verksamhet. Från Hjärnkraft Umeå är det Gun Ingvarsson och Birgitta Liontaki.

Bakgrund
Frivilligorganisationerna inom Umeå kommun hade tidigare uppvaktat socialnämndens politiker med en förfrågan om att starta ett Anhörigråd, som en kanal mellan anhöriga och socialtjänsten. Även hos kommunen fanns ett behov av att diskutera aktuella anhörigfrågor, utveckling av verksamheten och nya idéer, tillsammans med företrädare för olika frivilligorganisationer.

 Syfte
Anhörigrådet i Umeå skall genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling och kvalitetssäkring av anhörigstöd till de som stödjer/vårdar närstående.

Anhörigrådet
Dessa frivilligorganisationer är representerade i Anhörigrådet:
Hjärnkraft Umeå, Demensföreningen, Afasiföreningen, Parkinsonföreningen, Röda Korset, NEURO-förbundet i Umeå.
Strokeföreningen har även tillkommit till rådet 2020

Våra kontaktpersoner
Gun Ingvarsson 
Telefon: 070-5708606
Epost: gunelisabet48@gmail.com

Birgitta Liontaki 
Telefon: 0702773734                                                                                
Epost: birgittaliontaki@hotmail.com

Tveka inte att höra av er vid frågor, stöd, rådgivning etc.

Foto: Gun Ingvarsson

Foto: Gun Ingvarsson

Läs gärna vår informationsfolder om anhörigstöd.

Klicka på länken ORG ANHÖRIGfolder 20180523-2

 

Bli medlem